Skip to content

Digitala möten- vad gör de med våra kroppar?

Digitala möten -vad gör det med våra kroppar? Vi har väl alla fått möjlighet att delta på en massa digitala möten under de sista två åren till följd av pandemin, och visst gör sittandet en del med våra kroppar. Vissa av oss har kanske varit hänvisade till att sitta i Zoom eller Teamsmöten via våraContinue reading “Digitala möten- vad gör de med våra kroppar?”