Kroppsscanning med HRV

Detta ingår i  HRV Grundpaketet  med BLUETOOTH-SENSOR

 • Biofeedback – Sensor med Bluetooth till appen Inner Balance
 • 1 st HRV Träningsprogram uppdelat på 4 delar
 • 4 st zoomtillfällen a`30 min
 • Kompletterande videos

Lymfpromenader med Digitalhälsan

Detta ingår:

 • Föredrag om lymfsystemet (träff 1)
 • 4 träffar totalt med lymfpromenader ( vi gör lugna rörelser samtidigt som vi går en promenad i skogen)
 • Träningsarmband (delas ut 3;e träffen, så du sedan kan göra dem på egen hand så ofta du vill)
 • Frisk luft och lugn utomhusträning
 • Svar på frågor om lymfsystemet
 • Deltagande i lymfpromenadgrupp på Facebook
 • Kostnad; 1 495 kr inkl. moms 

Vad HRV innebär

HRV (Heart Rate Variability) på svenska hjärtfrekvensvariabilitet är ett viktigt mått inom den medicinska och psykologiska forskningen.

Det beskriver variationen i tidsskillnaden mellan varje hjärtslag och ger en indikation på hur flexibel och anpassningsbar en persons hjärtslag är. HRV använder man som ett verktyg för att bedöma stressnivåer, förebygga sjukdomar och förbättra psykisk och fysisk hälsa.

HRV

HRV betraktar man som ett tecken på en aktiv parasympatisk reglering av hjärtfrekvensen. Parasympatiska nervsystemet som ofta kallas den “vila och återhämtning” delen av det autonoma nervsystemet minskar hjärtfrekvensen och kan påverka andra vitala funktioner som andning och matsmältning. Det sympatiska nervsystemet reagerar på stress och stimulerar kroppens “kamp eller flykt” -respons. Den dynamiska balansen mellan dessa två system och variationen i hjärtfrekvensen som uppstår på grund av samspelet är som man mäter genom HRV.

Hög och låg HRV

En hög HRV anses vara fördelaktig eftersom den indikerar att kroppen är i god hälsa och har förmågan att anpassa sig till olika krav. Detta beror på att en hög HRV innebär att personen kan gå smidigt in och ut ur olika återhämtnings- och ansträngnings faser. Å andra sidan indikerar en låg HRV bristande flexibilitet och kan vara en indikation på stress, sjukdom eller otillräcklig återhämtning. Man kan också få hög hjärtfrekvens när man och om man vinner på video slots.

Forskning har visat att man kan använda HRV som en indikator för fysiologisk och psykologisk stress. Genom att mäta HRV kan man bedöma hur stressad en individ är. Och på vilket sätt deras kropp reagerar på stressorer. HRV kan man också använda för att övervaka stressnivåer över tid och det kan vara användbart för att identifiera individer som löper risk för att utveckla stressrelaterade sjukdomar.

Dessutom tyder studier på att HRV också kan vara en indikator för personers psykiska välbefinnande. Enligt forskning kan personer med hög HRV vara mer motståndskraftiga mot depression, ångest och stressrelaterade symtom. Detta kan bero på att en hög HRV återspeglar en effektiv förmåga att reglera och anpassa sig till emotionella stimuli.

Det finns också andra användningsområden för HRV som att förutsäga den övergripande hälsan och återhämtning efter sjukdom eller skada. Också att övervaka effekten av olika behandlingar och hjälpa atleter att optimera sin träning och återhämtning.

Sammanfattningsvis är HRV en viktig mått inom forskning och hälsoområdet. Det ger oss insikt i hur vår kropp reglerar sig själv och anpassar sig till olika stressorer. Genom att mäta HRV kan vi bedöma individens stressnivåer. Men också övervaka deras psykiska och fysiska hälsa och hjälpa dem att optimera din återhämtning och prestation.