Vad HRV innebär

HRV (Heart Rate Variability) på svenska hjärtfrekvensvariabilitet är ett viktigt mått inom den medicinska och psykologiska forskningen. Det beskriver variationen i tidsskillnaden mellan varje hjärtslag och ger en indikation på…

Fortsätt läsaVad HRV innebär