HRV träning

Visste du att hjärtat påverkar de flesta funktioner i kroppen?

Visste du att hjärtat påverkar de flesta funktioner i kroppen?

Vi människor är utrustad för att klara utmaningar och upprätthålla livet. Våra livsupprätthållande system samspelar med varandra i syfte att optimera förmågor och prestationer.

De mest intressanta systemen är:
– Rörelseorganen inte minst muskelsystemet
– Hjärt-lungsystemet med cirkulationen
– Perceptionssystemet
– Centrala nervsystemet med hjärnan
– Det autonoma nervsystemet
– Mag-tarmsystemet

Systemen utgör en samspelande helhet som kommunicerar sinsemellan  via nervimpulser i Centrala nervsystemet (CNS ) och autonoma systemet.  Mängden signalsubstanser från inre sekretoriska körtlar  samverkar  i blodbanan via elektromagnetiska signaler, som t.ex. kan mätas med EEG, EKG och EMG.

Hjärnan skickar ut signaler till hela övriga kroppens system, men hjärnan tar också emot signaler från hela övriga kroppen.  De övriga systemen står också i växelvis direktkontakt med varandra. T.ex påverkar händelser i hjärt-lungsystemet direkt mag-tarmsystemet och det autonoma systemet, perceptionssystemet och muskelsystemet. En mycket viktig praktiskt användbar konsekvens mellan systemen är, att det finns flera vägar att gå för att påverka helheten. All påverkan måste inte ta sin utgångspunkt i hjärnan.

HRV Träning som metod

Metoder för att mäta stress, återhämtning och fysisk aktivitet är viktiga för att få tillförlitlig information om de effekter som en förändrad livsstil kan ge. Det  krävs enkla och användarvänliga verktyg där man behöver mäta och beskriva hur varje individ påverkas av vardagens påfrestningar, genom sitt beteende och i miljön där man vistas. När man synliggör information om hur kroppen svarar på signaler, blir det lättare för individen att, vid behov göra val som stödjer ett mer hälsosamt förhållningssätt till stress och andra livsstilsrelaterade förutsättningar.

HRV Träning fungerar så här

  • HRV är en mätmetod och träningshjälp i vardagen.
  • Individens behov,  syftar det alltid till någon form av livsstilsförändring.
  • Stress och återhämtning kombineras med långtidsupptagning av HRV analys
  • Pedagogiska hjälpmedel som HRV biofeedback gör att individen kan träna  själv eller genom stöd av en HRV handledare.
  • HRV Träning  avanvänds  inom näringsliv, företagshälsovård och idrott.
  • Träningen utgår från hjärt frekvens variabilitet (HRV), pulsreaktioner (HR), för att analysera aktiviteten i ANS över tid.
  • Med personlig återkoppling och handledning, kan individen finna djupare förståelse i hur väl återhämtningen fungerar i kroppen och lämpliga sätt att öka den vid behov.

Så här fungerar och använder du HRV Träning praktiskt

  • Andningen är det redskap du redan har och som du kommer att använda
  • Du kombinerar en sensor som mäter pulsen i örsnibben
  • Sensorn och appen  InnerBalance visar balansen i din andning på 5 minuter

Här finns mer att läsa om HRV träning

Susanne/ din hälsocoach online