stress

Så kan du få hjälp att hantera din stress- gör stresstestet idag

Ett stress-coaching förlopp hos Less-stress är alltid individuellt anpassat efter behov

För drygt ett år sedan strålade jag samman med Dorthe Svolgaard på Facebook. Någonstans dök hennes stress coaching utbildning om stress upp framför mina ögon. Ja du vet ibland stannar man till och fortsätter läsa för att det är så intressant. Och det var precis vad jag gjorde. Eftersom jag letar efter samarbetspartners inom området kost och hälsa fastnade jag för detta för Stress som är en del av livet men också något som kan få bägaren att rinna över. Något som man kan behöva få hjälp med på flera olika  sätt. Den ena pusselbiten är att hantera stressen och göra förändringar i vardagen.

Vi startade en dialog med varandra över nätet,  men eftersom Dorthe finns i Åstorp och jag i Vallentuna var det inte förrän nu för någon vecka sedan som vi stämde träff irl, dvs på riktigt i verkliga livet. Det var otroligt roligt och jag fick nu möjligheten att ställa lite mer frågor om hur stresscoaching fungerar och vad Dorthe har gjort och gör för sina klienter så de ha kunnat reda ut och komma tillbaka till livet med ny insikt. Här kommer några frågor jag ställde och fick svar på.

Så Vad är Stress Coaching?

Stress coachning är en coaching och rådgivande samtalsform och en mycket väl prövad metod för att hjälpa stressade till: att bli fri från stress, att återupptäcka den fysiska och mentala energin, att få tillbaka balansen i vardagen, att bli tränad i att upptäcka sina egna stress signaler och förhindra potentiella stress i  framtiden,  att införliva goda vanor och tankemönster, vilket kan göra stress mer motståndskraftig mot stress i framtiden.

Kursen byggs upp över information om stress, uppgifter som den stressade skall lösa mellan varje session för att lära sig att ta väl hand om sig själv, att bygga upp sin fysiska och psykiska välbefinnande, lära sig att prioritera sin tid lämpligare, liksom metoder för att hantera situationer och tänkta mönster som hittills fungerat som stressutlösare.

Vem kan dra nytta av stress coachning?

Personer som är borta från arbetet ”stress”, personer som lider av stress och överväger en sjukskrivning, personer med en tendens av återkommande långvarig stress, personer som skall tillbaka eller är kommit tillbaka på jobbet efter långtidssjukskriven och som vill vara bättre rustade att hantera stress framöver, personer som perioder uppvisar stress symtom såsom (koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, bristande tillsyn och vinster. Saknaden av överskott och överblick. Symtom som inte orsakas av andra sjukdomar.

Varför ska man använda Stress coaching?

-Den stressade kommer att vara mindre i riskzonen för återkommande perioder av stress därefter, den stressade kommer vara bättre rustade att upptäcka signaler och symptom. Och därmed bättre kunna ta hand om sig själv och hantera nya potentielle situationer bättre, säger Dorthe. Det kommer att bli en ökad fokusering på arbetstillfredsställelse och därmed nöjdare medarbetare.Risken för stressade säger upp sig från jobbet är kraftigt reducerad.

Hur går man tillväga?

Först kommer det att finnas en inledande samtal med den stressad, så personens situationen pratas igenom och eventuella frågor. Coachingen består av ett antal sessioner på cirka 45-60 minuter beroende på hur stressad personen är. Efter sessioner kan man komma överens om ett månatlig uppföljning samtal som sträcker sig från en månad till sex månader för att bibehålla det nya goda vanor och beteendemönster.

Vid ingående av ett företagsavtal gäller:

-Föredrag för företagsledare att upptäcka stress i sig själv, sina kollegor och personal.
-Föredrag för anställda om vad man ska vara medveten om hos sig själv och varandra.

Kan man göra något test för att se om man är i farozonen?

Javisst säger Dorthy, hon erbjuder ett test på sin webbsida och så klart blir jag ju nyfiken på det stresstest. Nu vet ju Dorthy hur viktigt det är att tidigt se signaler på stress så hon erbjuder mig och dig att göra detta test gratis här.

Länken:  Less-stress.se stress-test

När du gör stresstestet kan du få en återkoppling per telefon av Dorthe där Ni går igenom svaren och kommer få  förslag och tips till hur de kan minska stressen och lite verktyg till hur du börjar. Detta till ett värde av 750 kr.

Kurserbjudande!

Vill du går hela programmet och få kontrollen över stressen erbjuder Less-Stress och Dorthy dig ett specialpris.
Normal pris för  programmet är 7995 kr. Om de uppger koden: Susanne/Fitline får du kursprogrammet för  4995 kr. Kan delas över 3 månad.  Programmet görs över skype eller messenger.
Du kan läsa mer på webbsidan https://www.less-stress.se/
Där kontaktar du Dorthe för att få redskap och tips utifrån det resultat du fick i testet.
 ******************************************************************************************************
Tack snälla goa Dorthe för en supertrevlig kväll i Helsingborg och för att du ville berätta om ditt företagande och hur du hjälper personer från den stress som tagit överhanden till ett nytt liv! Här har vi mycket gemensamt där vi båda vill hjälpa människor till ett bättre hälsa och en hälsosammare vardag!
Hälsningar
Susanne din hälsocoach på nätet